FINE ART

Việt Nam từ năm 1964
Collection Pre 1975 Cô Gái Bán Hoa Một bức tranh cổ "Cô Gái Bán Hoa" vẽ trên nền làm bằng vỏ trứng ghép (eggshell inlay and painting lacquerware) đã được mua từ Việt Nam từ năm 1964. Donated by Mrs. Xuân Ninh.