Việt Nam từ năm 1964

Collection Pre 1975

Cô Gái Bán Hoa
Một bức tranh cổ “Cô Gái Bán Hoa” vẽ trên nền làm bằng vỏ trứng ghép (eggshell inlay and painting lacquerware) đã được mua từ Việt Nam từ năm 1964. Donated by Mrs. Xuân Ninh.