The Jewelry Box

 

The time after April 30, 1975, was a dark period for both the South Vietnamese and myself. At Long Giao Prison, Long Khanh, I tried searching for materials, wanting to make a jewelry box for my wife as a gift. With all my love  and deep affections contained in creating that box, I nonetheless received a message in response: “Darling! There was nothing left to put in it, I owned two rings from our wedding. I had to grit my teeth to sell them in order to raise our children! ”

Bắc Phong Từ Võ Hạnh
Translated by Khanh Le and Từ Ái

Chiếc Hộp Nữ Trang

Thời gian sau Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là một thời kỳ đen tối cho cả miền Nam và của riêng tôi. Tại trại tù Long Giao, Long Khánh, tôi đã cố gắng tìm vật liệu, muốn chính tay làm chiếc hộp đựng nữ trang tặng cho vợ. Tất cả những thương yêu; nhớ nhung của tôi chứa đựng trong chiếc hộp mà cuối cùng tôi nhận được lời nhắn gởi “Anh ơi! Còn gì đâu mà để vào chứ, nữ trang của em chỉ có hai chiếc nhẫn cưới của chúng mình, em phải cắn răng nhỏ máu mà bán đi để nuôi con rồi!”

Bắc Phong Từ Võ Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *