The Aluminum Birthday Piece For My Daughter.

 

Words for daddy‘s little girl  

 

My heart suddenly remembered my only daughters’ birthday was quickly approaching. Daddy did not know what to give you. In prison, everyone worked incredibly hard, but they were fed a simple meal just enough for survival, a small rice bowl and some vegetable soup. I had the intention to trade my lunch with my friend in exchange for a thin piece of aluminum to make a gift for your birthday. I would engrave some art and a few words to wish you a happy birthday full of luck. That day, I only drank a liter of cold water instead of consuming any food, and the thought of your birthday was enough to fight my state of starvation. In this prison, everyone was always hungry due to the lack of food.  If anyone shared a spoonful of rice with someone else, they were so touched by this gesture that tears fell.

 

Because of you, I could not die. I undoubtedly would return home to teach you the things that your mother was unable to because of our family’s deprivation and struggles. And only people in the same situation could understand each other through tribulations. Darling, if only you knew how touched I was when my friend not only gave me the piece of aluminum – which was more precious than gold at that time – but also advised me that, “Just take this piece and start carving it for your daughter. As a gift from me, don’t try to exchange anything. Without this cup of rice, will you be able to survive to see tomorrow?”

I had to ask a prison visitor to bring back this gift to my daughter. Even though I thought it would have been difficult to reach her, I found out that it was being displayed in the small curio at our house like a miracle half a year later.

Bắc Phong Từ Võ Hạnh
Translated by Khanh le and Từ Ái

Miếng Nhôm – Thiệp Sinh Nhật Con Gái.

 

Lời Cho Con

Lòng ba chợt nhớ đến sinh nhật của con gái duy nhất sắp đến, ba chẳng biết có gì tặng con. Trong tù làm việc rất vất vả, về trại mỗi bữa ăn lưng bát cơm với bát canh rau qua ngày. Ba đã có ý định đổi  phần ăn trưa với người bạn để có miếng nhôm mỏng làm tặng vật cho sinh nhật của con, ba sẽ khắc hình, có vài lời chúc con yêu “Sinh nhật vui vẻ và may mắn”. Hôm đó ba chỉ uống một lít nước lạnh trừ cơm, nhưng chỉ nghĩ đến sinh nhật của con đã giúp cho ba vượt qua cơn đói. Trong này ai cũng đói vì phần ăn quá ít ỏi, chỉ cần người này vớt cho người kia một muỗng cơm là nước mắt họ sẽ trào ra vì cảm động.

Vì con gái nên ba không thể chết được, ba nhất định sẽ trở về để dạy cho con nhiều điều mà có thể Mẹ con vì quá vất vả trong cuộc sống nên quên dạy.

Và tình đồng đội chỉ có thể hiểu nhau qua hoạn nạn. Con biết không, ba rất cảm động vì bạn của ba không những tặng cho ba miếng nhôm, một thứ quý hơn vàng lúc đó mà còn khuyên một câu chí tình nữa, “Ông cứ lấy mà khắc tặng cháu, xem như món quà sinh nhật của tôi, việc chi mà nhịn đói để đổi chác, thiếu chén cơm này liệu ngày mai ông có lết nỗi không chứ?”

Món quà Sinh Nhật này ba đã nhờ một người đi thăm nuôi mang về cho con, tưởng khó đến tay con nhưng đến nửa năm sau ba mới biết nó đang nằm trong tủ kính bé nhỏ ở nhà như một ơn lạ.
Bắc Phong Từ Võ Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *